Výstavba FVE 46,98 kWp je spolufinancována Evropskou unií.

Výstavba FVE 46,98 kWp je spolufinancována Evropskou unií.

Výstavba FVE 46,98 kWp je spolufinancována Evropskou unií.

Projekt: Výstavba FVE 46,98 kWp na objektu AUTO CB Plzeň
Číslo projektu: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0001732
je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny sloužící pro vlastní spotřebu žadatele. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost.